Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Mabask. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Mabask. Mabask biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma's en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.


Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze "Service" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1

ONLINE STORE VOORWAARDEN
Door in te stemmen met deze servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

AFDELING 2

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw content (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3

Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd op of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Daartoe raden wij u aan contact op te nemen met een van onze adviseurs, die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden en aanbevelingen te doen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4

WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

AFDELING 5

PRODUCTEN OF DIENSTEN
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden overeenkomstig ons Retourbeleid.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de kleuren, afbeeldingen, afmetingen, beschrijving, gebruiksmogelijkheden en verwachte resultaten van onze producten die in de winkel worden weergegeven zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat alles zo nauwkeurig mogelijk zal zijn als gevolg van verschillen in computermonitoren, of bovenal verschillende huidtypes van gebruikers.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten of problemen die u in onze producten of diensten opmerkt, zullen worden gecorrigeerd.

AFDELING 6

Juistheid van facturering en rekeninginformatie
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door fraudeurs, dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, gelieve ons retourbeleid te bekijken.

AFDELING 7

OPTIONELE TOOLEN

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. Deze hulpmiddelen kunnen bestaan uit blog informatie, artikelen met betrekking tot producten & regimes, kredietfaciliteiten voor NU KOPEN & LATER BETALEN opties etc.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verschaffen tot dergelijke hulpmiddelen "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij aanbieder(s).
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

AFDELING 8

LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten, zoals die van KLARNA en CLEARPAY.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uzelf of voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gedaan. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over of in verband met producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

AFDELING 9

COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10

PERSOONLIJKEINFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Zie Privacybeleid.

AFDELING 11

FOUTEN, ONVOORZIENINGEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

AFDELING 12

VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden gebruiken.

AFDELING 13

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de service worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'as is' en 'as available' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Mabask, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

AFDELING 14

BESCHERMING
U gaat ermee akkoord Mabask en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15

ONAFHANKELIJKHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTIE 16

BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of indien wij vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

AFDELING 17

TOTALE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet tegen de opstellende partij worden uitgelegd.

AFDELING 18

TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

AFDELING 19

WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website, dienst of links van derden na het plaatsen van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

AFDELING 20

CONTACT INFORMATION
Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons te worden verzonden via admin@mabask.com.